Συντηρητές Σερβιρίσματος

22 Αποτελέσματα

Συντηρητές Σερβιρίσματος

Climadiff AVI47XDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
2,270 
Σε απόθεμα

Climadiff AVI47XDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
49.0000 kg
Climadiff AVI48CDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
2,220 
Σε απόθεμα

Climadiff AVI48CDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
49.0000 kg
Climadiff AVI48PREMIUM Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
2,670 
Σε απόθεμα

Climadiff AVI48PREMIUM Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
49.0000 kg
Climadiff AVI60CDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
2,070 
Σε απόθεμα

Climadiff AVI60CDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
36.0000 kg
Climadiff AVI60PREMIUM Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
2,360 
Σε απόθεμα

Climadiff AVI60PREMIUM Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
36.0000 kg
Climadiff AVI81XDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
3,020 
Σε απόθεμα

Climadiff AVI81XDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
60.0000 kg
Climadiff AVI82CDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
3,080 
Σε απόθεμα

Climadiff AVI82CDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
60.0000 kg
Climadiff AVI82PREMIUM Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
3,600 
Σε απόθεμα

Climadiff AVI82PREMIUM Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
60.0000 kg
Climadiff AVI97AX3ZI Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
4,580 
Σε απόθεμα

Climadiff AVI97AX3ZI Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
116.0000 kg
Climadiff AVI98AC3ZI Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
4,740 
Σε απόθεμα

Climadiff AVI98AC3ZI Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
116.0000 kg
Climadiff AVU23SX Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
1,250 
Σε απόθεμα

Climadiff AVU23SX Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
31.0000 kg
Climadiff AVU41TXDPA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
2,370 
Σε απόθεμα

Climadiff AVU41TXDPA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
52.0000 kg
Climadiff AVU54TXDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
2,220 
Σε απόθεμα

Climadiff AVU54TXDZA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
54.0000 kg
Climadiff AVU8TXA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού
780 
Σε απόθεμα

Climadiff AVU8TXA Avintage Συντηρητής Σερβιρίσματος Με Δυνατότητα Εντοιχισμού

Βάρος
22.0000 kg
Climadiff CD110B1 Συντηρητής Σερβιρίσματος
1,250 
Σε απόθεμα

Climadiff CD110B1 Συντηρητής Σερβιρίσματος

Βάρος
48.0000 kg
Climadiff CD41B1 Συντηρητής Σερβιρίσματος
840 
Σε απόθεμα

Climadiff CD41B1 Συντηρητής Σερβιρίσματος

Βάρος
33.0000 kg